www.Lutron-electronic.ir

                                                              
نحوه عملکرد دستگاه آمپرمتر مدل CM-9940:

مشخصات:

جریان :  AC/DC  0....600A

ولتاژ: AC/DC  0...600V

مقاومت الکتریکی: 0...40MΩ

فرکانس: 0...100kHz

قطر بازشو کلمپ : 30 mm

اتصال کوتاه،تست دیود،بوق هشداراندازه گیری ولتاژ AC/DC

ابتدا پراب مشکی را به ترمینال ورودی COM و پراب قرمز را به ترمینال V وصل نمایید.

سلکتور چرخشی را روی V  قرار داده و روی صفحه ....— نمایش داده می شود.

برای اندازه گیری ولتاژ AC سلکتور چرخشی را روی V قرار داده و کلید FUNC را زده تا روی صفحه نمایش ˷ نشان داده شود.

اندازه گیری مقاومت :

ابتدا پراب مشکی را به ترمینال ورودی COM و پراب قرمز را به ترمینال Ω وصل نمایید.

برای اندازه گیری مقاومت سلکتور پرخشی را روی Ω قرار داده و روی صفحه نمایش Ω نشان داده می شود.

اندازه گیری تست دیود:

ابتدا پراب مشکی را به ترمینال ورودی COM و پراب قرمز را به ترمینال V وصل نمایید.

سلکتور چرخش را روی قرار داده و روی صفحه  نمایش داده می شود.

اندازه گیری آمپر AC :

برای اندازه گیری آمپر سلکتور چرخشی را روی  600A  قرار داده و کلید FUNC  را بزنید تا روی صفحه نمایش ˷ نشان داده شود،سپس کلمپ را دور کابل یا سیم بگذارید و اندازه گیری نمایید.

اندازه گیری آمپر DC:

برای اندازه گیری آمپر سلکتور چرخشی را روی 600A قرار داده و کلید FUNC را بزنید تا روی صفحه نمایش ..... نشان داده شود سپس کلمپ را دور کابل یا سیم بگذارید و اندازه گیری نمایید.

اندازه گیری فرکانس:

ابتدا پراب مشکی را به ترمینال ورودی COM و پراب قرمز را به ترمینال V وصل نمایید.

سلکتور چرخشی را روی Hz قرار داده و روی صفحه Hz نمایش داده می شود.

DATA HOLD:

در طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه Hold می توانید اعداد نشان داده شده را ثابت نگه دارید.

لوترون CM-9940 کلمپ متر مدل / Clamp Meter Model CM-9940 Lutron

تلفن: 88482667-021 , 88482661-021
تلفن همراه: 09128891980