www.Lutron-electronic.ir

                                                              
نحوه عملکرد دستگاه خازن سنج مدل DM-9023 لوترون:


در ظرفیت سنج خازن لوترون مدل Lutron DM-9023 می توان مقدار ظرفیت خازن را از روی نمایشگر 3.5 دیجیت بر روی LCD دستگاه خواند.

این خازن سنج دقت بالایی در بازه 0.1 pF تا 20000 uF دارد که تقریبا شامل تمام خازن هایی می شود که در آزمایشگاههای مهندسی الکترونیک، کارخانه ها و مدارس استفاده می شود.


رنج اندازه گیری خازن سنج DM-9023 لوترون:

ظرفیت خازنی:  0...200pF/..../20000μF   دقت اندازه گیری: 0.01mV

دارای 9 رنج اندازه گیری ظرفیت خازنیکلید ZERO ADJ:

قبل از اندازه گیری اگر کلید سلکتور را در محدوده 20nf,200pf,20nf قرار دهید از طریق کلید ZERO ADJ می توانید تا میزان ±20pf آن را تنظیم و آن را صفر نمایید.

پراب های مربوطه را به ترمینال های 1 یا 2 وصل نمایید اگر صفحه نمایش عدد 1 را نشان داد اندازه گیری اشتباه می باشد.

روش اندازه گیری:

اگر محدوده اندازه گیری ظرفیت خازن معلوم نیست ابتدا با  200pf شروع نمایید تا رنج مورد نظر را بدست آورید.

برای اندازه گیری می توانید توسط یک جفت پراب سوسماری داخل کیف دستگاه اندازه گیری نمایید.

ابتدا توسط کلید POWER دستگاه را روشن نمایید.

به صورت پیش فرض دستگاه در حالت اندازه گیری Auto LCR و فرکانس بر روی 1kHz می باشد.

وقتی کلید L/C/R را بزنید

  1. Auto LP برای اندازه گیری سلف
  2. Auto CP برای اندازه گیری ظرفیت خازنی
  3. Auto RP برای اندازه گیری مقاومت

اگر بر روی Auto LCR قرار تنظیم نمایید دستگاه به صورت هوشمند L,C,R  را اندازه گیری می نماید.

وقتی روی گزینه LP یا CP قرار دهید می توانید کلید D/Q/θ می توانید اندازه D/Q/θ را نیز مشاهده نمایید.

 SERIAL/PARALLEL:

وقتی دستگاه رو حالت RP , CP , LP می باشد توسط کلید SER/PAL می اوانید آن را روی RS ,CS , RS قرار دهید.

زمانی که مقاومت ظاهری بیشتر از 10kΩ باشد دستگاه روی حالت PARALLEL ,RP,CP,LP تنظیم شود و اگر کمتر از 10kΩ باشد دستگاه روی حالت SERIAL یا RD,LS قرار گیرد.

کلید فرکانس:

وقتی کلید FREQ را بزنید می توانید رنج اندازه گیری فرکانس را تعیین نمایید.

(100kHz,10kHz,1kHz,120Hz,100 Hz)

کلید REL/%:

برای اینکه کاربر بتوااند یک ارزش نسبی از اندازه گیری داشته باشد.

ابتدا دستگاه را روی حالت CP قرار دهید ،حال کلید %/ REL را بزنید دستگاه 0.0% را نشان می دهد سپس دستگاه هنگام اندازه گیری بر اساس این معیار اندازه گیری های بعدی را به صورت %/ REL نشان می دهد.

برای خروج از این منو کلید %/ REL را 2 ثانیه نگه دارید.

کلید SORTING:

برای مرتب سازی اعداد تا 2000 عدد از این گزینه استفاده می شود برای کمتر از 200 مقدار استفاده نمی شود.

HOLD:

در طول اندازه گیری با فشار دادن این دکمه عدد در حال نمایش ثابت نگه داشته می شود.

لوترون DM-9023 خازن سنج مدل / LCR Meter Model DM-9023 Lutron

تلفن: 88482667-021 , 88482661-021
تلفن همراه: 09128891980