www.Lutron-electronic.ir

                                                              


 

نحوه عملکرد دستگاه فرکانس متر مدل FC-2500A لوترون:

 

فرکانس متر مدل FC-2500A لوترون دارای سه کانال ورودی فرکانس است و قابلیت اندازه گیری مدار فرکانس تا 2.5 گیگا هرتز را دارد.

فرکانس متر FC-2500A لوترون فرکانس های VHF  و UHF را با حساسیت بالایی پشتیبانی می کند. 

همچنین فرکانس متر ذکر شده دارای حافظه داخلی جهت ثبت مقادیر min و Max و میانگین فرکانس های اندازه گیری شده است.

مشخصات :
تعداد کانال :3
حداکثر فرکانس :2.6 مگا هرتز
حداکثر ولتاژ ورودی :mv50 میلی ولت
اندازه گیری دوره تناوب  :10 هرتز تا 10 مگا هرتز (10Hz...10MHz)
تغذیه :1.5V ×4 باطری
ابعاد :35 × 80 × 173 میلی متر
وزن :340 g
.
.
 
لوترون FC-2500A فرکانس متر مدل
 

...

....

ابتدا دکمه on را بزنید سپس توسط سلکتور اندازه گیری کانال مورد نظر را انتخاب نمایید و آنتن BVN را به کانال مورد نظر وصل نموده و سپس ساکتور حساسیت (SENSITIVITY) را روی High یا Low قرار دهید و اندازه گیری سریع یا آهسته را انتخاب نمایید.

در طول اندازه گیری بافشار دادن دکمه Hold می توانید اعداد نشان داده را ثابت نگه دارید.

Data Record:

دکمه Record را زده ،دستگاه کلمه R.C را نشان می دهد.

با فشار دادن دکمه Recall بیشترین میزان اندازه گیری را می توانید ببینید همچنین با فشار دادن این دکمه برای بار دوم کمترین میزان اندازه گیری را میتوانید ببینید.

و برای بار سوم میانگین اندازه گیری نشان داده می شود.

اندازه گیری دوره زمانی :

آنتن BNC را به سوکت ( 16-3) طبق شکل وصل نمایید و سلکتور اندازه گیری را روی Period قرار دهید.

دستگاه توسط فرمول 1000ms تقسیم بر فرکانس Hz میزان دوره زمانی را نشان می دهد.

لوترون FC-2500A فرکانس متر مدل / FREQUENCY COUNTER Model FC-2500A Lutron