www.Lutron-electronic.ir

                                                              


نحوه عملکرد دستگاه پاور آنالایزر مدل PC-6011SD لوترون:


پاور آنالایزر مدل PC-6011SD  لوترون کلمپی دارای قابلیت اندازه گیری TRUE RMS، آنالایزر کیفیت توان سیستم های تکفاز و سه فاز با مقادیر True RMS ولتاژ و جریان، اندازه گیری توان واقعی، اندازه گیری ضریب توان ، اندزه گیری توان ظاهری، اندازه گیری توان راکتیو، اندازه گیری انرژی و آنالیز هارمونیک ولتاژ و جریان می باشد.


مشخصات پاور آنالایزر مدل PC-6011SD لوترون کلمپی:

قابلیت اندازه گیری دستگاه :

PF,KVARH,KVAH,GVARKWH,MVAR,KVAR,GW,MW,KW,GVA,MVA,KVA,ACV,ACA,POWER FACTOR,PHAS ANGLE,FREQUENCY,HARMONIC DISPLAY,FREQUENCY,HARMONIC DISPLAY,TEMPERATURE

ابتدا دستگاه پاور آنالایزر مدل PC-6011SD لوترون را توسط سلکتور چرخشی روشن می کنید و در صفحه نمایشگر
Power Analyzer please Wait
نمایش داده می شود.

سپس توسط سلکتور چرخشی دستورالعمل مورد نظر را انتخاب نمایید.

-------------------------------------

کلید Funck:

با هر بار فشار دادن این دکمه بر روی صفحه نمایش 

  1. واحد های V,A,PF,W نمایش داده می شود.
  2. واحدهای MD,VAR,VA,W نمایش داده می شود.
  3. واحدهای KVARh,KVAh,KWh,PFh
  4. نمودار زاویه فاز ϕ را نشان می دهد.
-------------------------------------
عملکرد دکمه SETUP:

Folder Name:انتخاب یک کد از بین WTA01 تا WTA10 برای تعریف اسم در مموری کارت

File Name:ساختن اسم فایل برای ذخیره در مموری کارت تا 50 اسم

REC Date:تاریخ و زمان ثبت ذخیره اطلاعات

Sampling Time :نمونه برداری بر اساس تنظیم 2 تا 7200 ثانیه

Delete File:پاک کردن اطلاعات از روی مموری کارت

SD Format:فورمت کردن مموری کارت

PT:نمونه برداری بر اساس ذخیره اطلاعات 1 تا 1000

Beep:روشن و خاموش کردن بوق هشدار

MD:حداکثر تنظیم اندازه گیری ( 1 تا 60 دقیقه)،پیش فرض 15 دقیقه

Auto Power Off: خاموش کردن خودکار دستگاه

Trans Ref:تنظیم ولتاژ اسمی

SVDP:محدوده تشخیص ولتاژ بالا و پایین بر حسب %

DECIMAL:جدا کننده اعشار آمریکا (.) اروپا (،)

RS232 OUT SEL:خروجی مربوط به کابل اتصال به کامپیوتر

FREQ:تنظیمات فرکانسی AUTO,60Hz,50Hz

TEMP:تنظیم کردن واحد درجه حرارت C,F

START TIME:تنظیمات مربوط به شروع برنامه ثبت اطلاعات 

STOPE TIME:تنظیمات مربوط به پایان برنامه ثبت اطلاعات

تنظیمات Year,Month,Hour,Minute,Second

-------------------------------------  

اندازه گیری 1PHASE :

ابتدا سلکتور چرخشی را روی  1PHASE قرار دهید.

به وسیله پراب مربوطه مانند شکل روبرو میزان ولتاژ را اندازه گیری می کنیم.

به عنوان مثال اعداد بر اساس اندازه گیری انجام شده،نمایش داده شده است.
اندازه گیری 3PHASE:

ابتدا سلکتور چرخشی را روی 3PHASE قرار دهید.

به وسیله پراب مربوطه مانند شکل روبرو میزان ولتاژ را اندازه گیری می کنیم.به عنوان مثال اعداد بر اساس اندازه گیری انجام شده،نمایش داده شده است.

-------------------------------------اندازه گیری ولتاژ هارمونیک:

سلکتور را چرخانده روی v قرار دهید.

سپس توسط پراب مانند شکل اندازه گیری نمایید.

در LCD نمودار زیر نمایش داده می شود.

توسط دکمه  یا مقدار هارمونیک روی نمودار ار H1 تا H50 را تعیین نمایید.


-------------------------------------

اندازه گیری آمپر هارمونیک:

سلکتور را چرخانده روی A قرار دهید.

کلمپ دستگاه را مانند شکل دور کابل یا سیم مورد نظر انداخته و دستگاه نمودارهای هارمونیکی آمپر را طبق شکل زیر نمایش می دهد.

-------------------------------------اندازه گیری آمپر و ولتاژ همزمان هارمونیک:

سلکتور را چرخانده روی علامت نمودار قرار دهید .

به وسیله کلمپ و پراب ها ولتاژ و آمپر را اندازه گیری نمایید.

اگر دکمه FUNC  را بزنید پارامترها بدین شکل تغییر می کند.

-------------------------------------اندازه گیری Transient:

پراب ولتاژ را وصل نمایید و اندازه گیری نمایید.

دکمه REC را بزنید.

ولتاژ Transient بیشتر از 242.0 V باشد (SWELL)

وقتی ولتاژ Transient بین 40V تا 198 باشد (DIP)

وقتی که ولتاژ Transient کمتر از 40 V باشد ( Dip Outage)

-------------------------------------اندازه گیری دما:

سلکتور را چرخانده روی Temp قرار دهید.

پراب تیپ K را وصل نمایید.

لوترون PC-6011SD پاور آنالایزر مدل / Power Analyzer Model PC-6011CD Lutron

تلفن: 88482667-021 , 88482661-021
تلفن همراه: 09128891980